$nbsp;

X

Bảng giá xe Ford Ranger 2019 tại Ford Hà Nội

Bảng giá và các dòng xe bán tải Ford Ranger tại Ford Hà Nội

 • Ford Ranger XL 2.2L- 4×4 MT – Động cơ Turbo Diesel 2.2L TDCi 6 số tay.
 • Giá NY của Ford Việt Nam: đang cập nhật…( vui lòng liên hệ trực tiếp)
 • Giá bán tại Hà Nội Ford tháng 8: đang cập nhật…( vui lòng liên hệ trực tiếp)

Tìm hiểu thêm tại: Xe bán tải Ford Ranger XL 2018

 •  Ford Ranger XLS 2.2L – 4×2 MT – Động cơ Turbo Diesel 2.2L TDCi 6 số tay:
 • Giá NY của Ford Việt Nam: đang cập nhật…( vui lòng liên hệ trực tiếp)
 • Giá bán tại Hà Nội Ford tháng 8: đang cập nhật…( vui lòng liên hệ trực tiếp)

Tìm hiểu thêm tại: Xe bán tải Ford Ranger XLS MT 2018

 •  Ford Ranger XLS 2.2L – 4×2 AT – Động cơ Turbo Diesel 2.2L TDCi – Số tự động 6 cấp:
 • Giá NY của Ford Việt Nam: đang cập nhật…( vui lòng liên hệ trực tiếp)
 • Giá bán tại Hà Nội Ford tháng 8: đang cập nhật…( vui lòng liên hệ trực tiếp)

Tìm hiểu thêm tại: Xe bán tải Ford Ranger XLS AT 2018

 • Ford Ranger XLT 2.2L – 4×4 MT – Động cơ Turbo Diesel 2.2L TDCi 6 số tay.
 • Giá NY của Ford Việt Nam: đang cập nhật…( vui lòng liên hệ trực tiếp)
 • Giá bán tại Hà Nội Ford tháng 8: đang cập nhật…( vui lòng liên hệ trực tiếp)

Tìm hiểu thêm tại: Xe bán tải Ford Ranger XLT 2018

 • Ford Ranger Wildtrak 2.2L – 4×2 AT – Động cơ Turbo Diesel 2.2L TDCi – Số tự động 6 cấp.
 • Giá NY của Ford Việt Nam: đang cập nhật…( vui lòng liên hệ trực tiếp)
 • Giá bán tại Hà Nội Ford tháng 8: đang cập nhật…( vui lòng liên hệ trực tiếp)

Tìm hiểu thêm tại: Xe bán tải Ford Ranger Wildtrak 2.2L 4×2 AT 2018

 • Ford Ranger Wildtrak 3.2L – 4×4 AT – Động cơ Turbo Diesel 3.2L TDCi – Số tự động 6 cấp.
 • Giá NY của Ford Việt Nam: đang cập nhật…( vui lòng liên hệ trực tiếp)
 • Giá bán tại Hà Nội Ford tháng 8: đang cập nhật…( vui lòng liên hệ trực tiếp)

Tìm hiểu thêm tại: Xe bán tải Ford Ranger Wildtrak 3.2L 4×4 AT 2018

 • Ford Ranger Wildtrak 2.2L – 4×4 AT – Động cơ Turbo Diesel 3.2L TDCi – Số tự động 6 cấp.
 • Giá NY của Ford Việt Nam: đang cập nhật…( vui lòng liên hệ trực tiếp)
 • Giá bán tại Hà Nội Ford tháng 8: đang cập nhật…( vui lòng liên hệ trực tiếp)

Tìm hiểu thêm tại: Xe bán tải Ford Ranger Wildtrak 2.2L 4×4 AT 2018